https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2019/05/1-12-b.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2018/04/IMG_5041-SLIDER.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2017/05/izvrnutatorta-1024.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2018/04/IMG_E6408.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2018/04/IMG_7401.jpg

INFORMACIJE ZA RODITELJE

UPIS U VRTIĆ

Da biste upisali dete u akreditovanu privatnu predškolsku ustanovu ,,Izvrnuta torta” potrebno je da popunite upitnik koji će nas upoznati sa vašim detetom i njegovim razvojnim navikama kako bismo što uspešnije sarađivali u radu na vaspitanju i obrazovanju vašeg deteta.

>>UPITNIK ZA RODITELJE – 2018<<

Pored upitnika, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)
 2. Potvrda pedijatra da je dete sposobno za boravak u kolektivu
 3. Fotokopije ličnih karata roditelja.

SUBVENCIJE GRADA BEOGRADA

Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015.godine donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

 1. Državljani Republike Srbije;
 2. Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;
 3. Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić ne dobiju mesto u državnom vrtiću.

Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državnom vrtiću (u toku trajanja zvaničnog godišnjeg konkursa april/maj za upis u državne vrtiće ili van njega). Po objavljivanju konačne rang liste, svi roditelji čija deca nisu dobila mesto, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmi POTVRDU da nisu upisani (odbijenicu). Sa potvrdom roditelji odlaze u privatnu predškolsku ustanovu koju su odabrali i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima, prema kojima Ustanova inače posluje.

Roditelj će prema Ugovoru koji je potpisao sa ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.

Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

>>ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU<<

Uz zahtev roditelj prilaže:

 1. Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete/rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
 3. Uverenje o državljanstvu;
 4. Fotokopija lične karte – očitana;
 5. Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;
 6. Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

 

Cena vrtića > 27.952,00 Cena vrtića < 27.952,00
Roditelj plaća Do cene vrtića 5.590,00 dinara
Grad plaća 22.361,00 dinara  Do cene vrtića

Deca koja se upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova) umanjenu za 4 sata, jer finansiranje PPP u trajanju od 4 sata dnevno se realizuje iz budžeta Republike Srbije. Za sada jos uvek MP RS neće finansirati PPP. Za ostale sate koje dete provede u PPU vaze ista pravila, Grad plaća 80 %, roditelj 20%.

Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji mogu da dobiju u:

 1. Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
 2. Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete.

Akreditovana privatna predškolska ustanova na Novom Beogradu; Upis 2017/2018 uz subvencije grada; Deca od jaslenog (10 meseci do 3 godine), preko vrtićkog (od 3 do 6 godina), do predškolskog uzrasta.

O NAMA

Akreditovana privatna predškolska ustanova „Izvrnuta torta” nalazi se na Novom Beogradu (Milutina Milankovića 110), u potpuno renoviranom prostoru sa direktnim izlazom na park. Upisom deteta u našu ustanovu, roditelji imaju pravo na prijavu za subvencije Grada Beograda.

Naš vaspitno – obrazovni tim sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, svakodnevno vodi računa o bezbednosti, zdravlju, vaspitanju i obrazovanju dece u vrtiću – od jaslenog (10 meseci do 3 godine), preko vrtićkog (od 3 do 6 godina), do predškolskog uzrasta.

Pored osnovnog modela brige o deci i vaspitanja dece koje sprovodi naše stručno osoblje, u našoj ustanovi na raspolaganju su vam i dodatni sadržaji poput razvojnih sportskih aktivnosti, stranih jezika,  specijalizovanih matematičkih, muzičkih, likovnih radionica, obilazaka tački od interesa poput muzeja, pozorišta, bisokopa, odlazaka na izlete i rekreativnu nastavu.

„Izvrnuta torta” je vrtić koji podstiče želju za istraživanjem, igrom i učenjem, sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece. Želimo da naša deca kroz igru nauče da vrednuju sebe i druge, da se slobodno i jasno izražavaju, da sami stvaraju, zaključuju i kreiraju.

Naši stručni konsultanti:

Relja 8. godina

Petar 8. godina

Uglješa 5. godina

Sonja 5. godina

USLUGE

U vrtiću „Izvrnuta torta” usluge koje pružamo kreiramo u skladu sa potrebama dece i roditelja, stoga smo u mogućnosti da vam ponudimo ne samo OSNOVNI PAKET boravka dece, već i niz dodatnih usluga po meri dece i roditelja.

 

RADNO VREME vrtića je svakim radnim danom od 7.00 do 18.00 časova.

 

 

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

 

 7.00  –  9.00 prijem dece

 8.30  –  9.00 doručak

 9.00  – 10.45 usmerene aktivnosti / kreativne radionice

10.45  – 11.00 voćna užina

11.00 – 13.00 sportske aktivnosti / izlazak napolje

12.00 – 13.30 spavanje – grupe koje spavaju

13.30 – 14.00 ručak

14.00 – 15.30 kreativne radionice / dodatne aktivnosti

15.30 – 15.45 popodnevna užina

15.45 – 18.00 organizovane igre / slobodne aktivnosti.

 

 

OSNOVNI PAKET

 1. Celodnevni ili poludnevni boravak
 2. Sve aktivnosti po grupama, predviđene po unapred utvrđenom dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem planu i programu rada
 3. Kreativne radionice: muzička, likovna, lep govor i ponašanje, svet oko nas, matematička
 4. Redovne sportske aktivnosti
 5. 4 obroka: doručak, voćna užina, ručak, popodnevna užina (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak).

 

 

DODATNE USLUGE

 

 1. Specijalizovana školica sporta, plivanje, balet, ples, gluma
 2. Strani jezik po izboru – grupni i/ili individualni časovi
 3. Izleti u gradu i van grada (jednodnevni i višednevni)
 4. Tematska grupna noćenja u vrtiću.

 

Rad naših vaspitača i stručnih saradnika koordiniraju dečiji pedagog i psiholog, dok je razvoj dece pod stalnim nadzorom logopeda i defektologa. Deca su pod redovnim lekarskim nadzorom našeg pedijatra, stomatologa i fizijatra (po potrebi lekara specijalista poput oftalmologa, otorinolaringologa, endokrinologa i dr).

Razvoj i napredovanje svakog deteta se prati, beleži i na kraju svake školske godine predaje roditeljima zajedno sa zbirkama dečjih radova.

 

ISHRANA

 

Deca u vrtiću „Izvrnuta torta” na dnevnom nivou imaju 4 obroka: doručak, voćnu užinu, ručak i poslepodnevnu užinu (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak). Koristimo usluge keteringa, odnosno, specijalizovane kuhinje za decu koja se bavi proizvodnjom i dostavom obroka za decu. Ceo proces, od izbora namirnica do dostave se radi prema najvišim standardima koje propisuje HACCP sistem bezbednosti hrane (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Jelovnik obuhvata sve što je deci potrebno za pravilan rast i razvoj – žitarice, voće, povrće, mleko i mlečni proizvodi, meso i poneka izvrnuta tortica :-). Planiranjem ishrane se bavi nutricionista, koji normira i energetski balansira dnevni unos hrane.

 

NTC PROGRAM

NTC sistem učenja je specijalizovani program za edukaciju dece, roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama.

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece. Igra je ključni faktor programa zato što predstavlja intrinzičnu motivaciju za dete. NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Značajni elementi prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumevaju kompleksne motoričke aktivnosti poput fine motorike, dinamičke akomodacije oka, rotacije, ravnoteže, kretanja. Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije. Treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Ove tri faze NTC programa obuhvataju senzomotorički i kognitivni razvoj deteta.

NTC program se sprovodi u 17 država Evrope. Akreditovan je odukom Minisarstva za obrazovanje u 7 država (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Makedonija I BiH), a primenjuje se u još 10 država uz saradnju obrazovnih institucija (Italija, Grčka, Švedska, Island, Mađarska, Ruumnija, Bugarska, Švajcarska, Slovačka i Poljska).

Saznaj više

KONTAKT