https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2023/06/16877967290214045.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2017/05/izvrnutatorta-1024.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2021/04/Note-1.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2021/04/Kravate.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2021/04/Vatrogasci.jpg
https://izvrnutatorta.rs/wp-content/uploads/2018/04/IMG_5041-SLIDER.jpg

INFORMACIJE ZA RODITELJE

UPIS U VRTIĆ

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

1. Upitnik za roditelje – popuniti sa što više detalja kako biste nas upoznali sa vašim detetom i njegovim razvojnim          navikama u cilju što bolje saradnje u radu na vaspitanju i obrazovanju vašeg deteta

UPITNIK ZA RODITELJE 2023

2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete
3. Potvrda odabranog pedijatra da je dete sposobno za boravak u kolektivu
4. Zdravstveni karton
5. Očitane lične karte roditelja.

SUBVENCIJE GRADA BEOGRADA

OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU
Pošto je „Izvrnuta torta“ privatna predškolska ustanova koja je verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, roditelji čija deca su upisana u našu ustanovu imaju pravo na ostvarivanje prava na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi (SUBVENCIJU), ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
1. Da su i roditelji i deca državljani Republike Srbije
2. Da su deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda
3. Da su u pitanju roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić nije dobilo mesto u državnom vrtiću.
Znači, svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državnom vrtiću (u toku trajanja zvaničnog godišnjeg konkursa april/maj za upis u državne vrtiće ili van njega). Po objavljivanju konačne rang liste, svi roditelji čija deca nisu dobila mesto, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmi POTVRDU da nisu upisani (ODBIJENICU). Sa potvrdom dolazite kod nas i sa našom ustanovom potpisujete UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima, prema kojima Ustanova inače posluje.
Da biste ostvarili pravo na subvenciju potrebno je da organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite (Kraljice Marije 1, pisarnica na 3. spratu) podnesete:
1. Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač            drugo pravno ili fizičko lice (privatna predškolska ustanova) – 2 primerka
2. Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (ORIGINAL ODBIJENICA)
3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete
4. Fotokopija lične karte – očitana
5. Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom.

MESEČNA NAKNADA
Kada predate Zahtev za ostvarivanje prava i uđete u sistem subvencija Grada Beograda, kod prve mesečne naknade trebalo bi predati:
1. Zahtev za naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko          lice (privatna predškolska ustanova) – 2 primerka
2. Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom (samo pri prvom podnošenju zahteva) – 2 primerka
3. Očitana elektronska lična karta (samo pri prvom podnošenju zahteva) – 2 primerka
4. Fotokopija kartice tekućeg računa za elektronsko plaćanje ili fotokopija ugovora sa bankom (samo pri prvom podnošenju zahteva) – 2 primerka.

OBAVEZE RODITELJA I VRTIĆA NA MESEČNOM NIVOU
Redovna procedura za mesečnu naknadu je pojednostavljena do te mere da roditelji treba samo na vreme da plate mesečni boravak deteta u vrtiću, dok je predškolska ustanova u obavezi da, do 5. u tekućem mesecu, dostavi izvod iz banke kao dokaz da su roditelji platili vrtić za mesec koji bi Grad trebalo da im refundira. Ukoliko se sve odradi u skladu sa procedurom, refundirana sredstva bi trebalo da legnu na račun roditelja do 25. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji mogu da dobiju u Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu.

Akreditovana privatna predškolska ustanova na Novom Beogradu; Upis 2017/2018 uz subvencije grada; Deca od jaslenog (10 meseci do 3 godine), preko vrtićkog (od 3 do 6 godina), do predškolskog uzrasta.

O NAMA

Akreditovana privatna predškolska ustanova „Izvrnuta torta” nalazi se na Novom Beogradu (Milutina Milankovića 110), u potpuno renoviranom prostoru sa direktnim izlazom na park. Upisom deteta u našu ustanovu, roditelji imaju pravo na prijavu za subvencije Grada Beograda.

Naš vaspitno – obrazovni tim sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, svakodnevno vodi računa o bezbednosti, zdravlju, vaspitanju i obrazovanju dece u vrtiću – od jaslenog (10 meseci do 3 godine), preko vrtićkog (od 3 do 6 godina), do predškolskog uzrasta.

Pored osnovnog modela brige o deci i vaspitanja dece koje sprovodi naše stručno osoblje, u našoj ustanovi na raspolaganju su vam i dodatni sadržaji poput razvojnih sportskih aktivnosti, stranih jezika,  specijalizovanih matematičkih, muzičkih, likovnih radionica, obilazaka tački od interesa poput muzeja, pozorišta, bisokopa, odlazaka na izlete i rekreativnu nastavu.

„Izvrnuta torta” je vrtić koji podstiče želju za istraživanjem, igrom i učenjem, sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece. Želimo da naša deca kroz igru nauče da vrednuju sebe i druge, da se slobodno i jasno izražavaju, da sami stvaraju, zaključuju i kreiraju.

Naši stručni konsultanti:

Relja 8. godina

Petar 8. godina

Uglješa 5. godina

Sonja 5. godina

USLUGE

U vrtiću „Izvrnuta torta” usluge koje pružamo kreiramo u skladu sa potrebama dece i roditelja, stoga smo u mogućnosti da vam ponudimo ne samo OSNOVNI PAKET boravka dece, već i niz dodatnih usluga po meri dece i roditelja.

 

RADNO VREME vrtića je svakim radnim danom od 7.00 do 18.00 časova.

 

 

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI

 

7.00 – 9.00 prijem dece

8.30 – 9.00 doručak

9.00 – 10.30 planirane aktivnosti/kreativne radionice

10.30 – 11.00 voćna užina

11.00 – 13.00 sportske aktivnosti/izlazak napolje

12.15 – 13.30 spavanje – grupe koje spavaju

13.30 – 14.15 ručak

14.15 – 15.30 kreativne radionice/dodatne aktivnosti

15.30 – 16.00 popodnevna užina

16.00 – 18.00 organizovane igre/slobodne aktivnosti.

 

 

OSNOVNI PAKET

  1. Celodnevni ili poludnevni boravak
  2. Sve aktivnosti po grupama u skladu sa principima novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja ,,Godine uzleta”
  3. Kreativne radionice
  4. Redovne sportske aktivnosti
  5. 4 obroka: doručak, voćna užina, ručak, popodnevna užina (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak).

 

 

DODATNE USLUGE

 

  1. Specijalizovane školice sporta, plivanja, muzike, glume
  2. Strani jezik po izboru – grupni i/ili individualni časovi
  3. Izleti u gradu i van grada (jednodnevni i višednevni)
  4. Tematska grupna noćenja u vrtiću.

 

Rad naših vaspitača i stručnih saradnika koordiniraju dečiji pedagog i psiholog, dok je razvoj dece pod stalnim nadzorom logopeda i defektologa. Deca su pod redovnim lekarskim nadzorom našeg pedijatra, stomatologa i fizijatra (po potrebi lekara specijalista poput oftalmologa, otorinolaringologa, endokrinologa i dr).

Razvoj i napredovanje svakog deteta se prati, beleži i na kraju svake školske godine predaje roditeljima zajedno sa zbirkama dečjih radova.

 

ISHRANA

 

Deca u vrtiću „Izvrnuta torta” na dnevnom nivou imaju 4 obroka: doručak, voćnu užinu, ručak i poslepodnevnu užinu (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak). Koristimo usluge keteringa, odnosno, specijalizovane kuhinje za decu koja se bavi proizvodnjom i dostavom obroka za decu. Ceo proces, od izbora namirnica do dostave se radi prema najvišim standardima koje propisuje HACCP sistem bezbednosti hrane (Hazard Analysis and Critical Control Point). Jelovnik obuhvata sve što je deci potrebno za pravilan rast i razvoj, a planiranjem ishrane se bavi nutricionista koji normira i energetski balansira dnevni unos hrane.

 

KONTAKT